Com associar-se

La quota de l’AMPA és anual. L’import és de 30€.

En cas de germans:
30€ (primer fill/a)
20€ (segon fill/a)
gratuït a partir del tercer fill/a

Per fer-vos socis/es només cal seguir les següents instruccions:

1) Ompliu el full d’inscripció que trobareu a l’annex.

2) Feu el pagament de la quota. Teniu dos opcions per fer efectiu el pagament:

Opció 1: Domiciliació bancària (ompliu les dades que trobareu al full d’inscripció)

Opció 2: Per ingrés o transferència. Número de compte:0081-0142-71-0001350641 (Banc Sabadell).
Indiqueu nom i cognom de l’alumne i curs.
Cal que lliureu la còpia del comprovant d’ingrés o transferència junt amb el full d’inscripció.

3) Lliureu el full d’inscripció a la secretaria de l’escola.

Full Inscripció Ampa