Actes

Adjunt trobareu la relació d’actes de les juntes obertes que es celebren durant el curs escolar 2013/14.

Per consultar o ampliar qualsevol altre acte, envieu-nos la vostre sol·licitud, indicant les vostres dades de soci/a.

Acta Assemblea General Ordinària del 25 de novembre de 2015

Acta de la reunió
Data: 25 de novembre de 2015 Lloc: Menjador de l’escola Hora d’inici: 18.05h
Hora de finalització: 20.15h

Ordre del dia:
1.- Acta Assemblea anterior.
2.- Memòria activitats curs 2014-2015.
3.- Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes anuals. 4.- Aprovació, si s’escau, del pressupost curs 2015-2016. 5.-Informació general.
6.-Precs i preguntes.

Document: ActaassembleaNov2015-1.pdf (135.42 kb)

Junta oberta del mes de febrer de 2016

Junta oberta del mes de febrer de 2016
Acta de la reunió
Data: 4 de febrer de 2016 Lloc: Menjador de l’escola Hora d’inici: 17.35h Hora de finalització: 19.00h Assistents: 7 pares i mares.
Josep Mª C. (delegat 2on A, tresorer ampa), Montse F. ( delegada 2onB, comissió de festes), Carmen F. (1A i 4artB, co-delegada 4artB, secretària ampa, comissió de colònies), Maite F. (2onA i 5èA, comissió de festes), Miquel C.(5èA, comissió de comunicació), Oriana N.(1erA, comissió de cultura, Karina (P4 i 2onA)
Es disculpa la presència de la presidenta i vicepresidenta a la reunió.
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior.- Es llegeix l’acta anterior i s’aprova.
2. Comissió de festes.- Carnestoltes : Montse Fernàndez informa que l’horari i el cronograma de la festa ha sigut entregat als pares delegats dels diferents cursos per fer difusió, es faran torns de 10 minuts a la porta dels lavabos del pati i la porta del carrer que dona a Avinguda de Roma, informa que hi haurà xocolatada i uns pares hauran de vigilar la cua, expressa el desig d’involucrar als nens i als pares en les necessitats humanes de la festa.
Cost de la festa: la comissió comenta que s’ha contractat un ‘zancudo’ més espectacle de circ per un cost de 484€ i una ‘batucada’ que animarà la rua pel carrer amb un cost de 181,50€, faltaria saber el cost concret de la xocolatada i si l’empresa de menjador paga hores extres a les cuineres o paga l’Ampa.
Montse Fdez. demana que qualsevol consulta o suggeriment per part dels pares s’adrecin al correu electrònic de la comissió de festes.
3. Pati Obert dia 28 de febrer. La comissió de festes informa que el diumenge dia 28 de febrer hi haurà una dinamització per part de l’equip de patis oberts de l’Ajuntament de Barcelona, i es valora la idea de posar bar de l’Ampa per amenitzar el matí, l’activitat serà de ‘Geocatching’ i en principi està adreçada a nens grans i si son petits hauran d’anar acompanyats dels seus pares, l’horari de pati obert es de 11.00h a 14.00h.
S’informa que hi hauran dos dinamitzacions més l’últim trimestre, una de les quals podria ser la festa dels colors, però s’ha de valorar per l’equip directiu de l’escola.
Oriana N. comenta que des de la comissió verda es voldria aprofitar una dinamització o pati obert per donar a conèixer la comissió i els seus projectes, organitzant uns tallers que tinguin a veure amb l’ecologia i la sostenibilitat, podent ser tallers per muntar i/o construir el jardí vertical, buscar maneres de tapar visual i físicament la part de l’escola que dona al carrer d’Aragó.
4. Comissió cultura. Xerrades: Bullying, es fa una valoració molt positiva de la xerrada sobre el bullying i es demana buscar la manera de recollir les impressions dels assistents i que no quedi en l’oblit i poder donar una continuïtat. Es voldria poder parlar amb als pares i traspassar les inquietuds sobre el tema a la direcció i al claustre de professors. La comissió entregarà un full per veure que interessa i fer una recollida de possibles xerrades.
Fomentar hàbits. S’informa que es una xerrada oferida per la Generalitat i que va més enfocada a nens més petits, es comenta la manera de fer-ho més atractiu de cara als pares que puguin pensar que tot ho fan correctament i no els hi cal anar a aquesta xerrada, quan va dirigida a posar límits, sobreprotecció i nens que poden estar descuidats.
Des de la comissió s’estan buscant conta contes i titelles, siguin subvencionats o no, ja que els últims han tingut molta afluència i agraden.
També s’esmenta que es vol posar unes caixes al pati amb llibres, contes, llapis i disfresses per fer una extensió de la biblioteca i conscienciar als nens a compartir i tenir cura de les coses que son de tots.
5. Comissió extraescolars.- Percepció d’activitats actuals. Es comenta que les activitats culturals a l’escola estan bastant fluixes i es dona una mala imatge com a escola. Es fa menció a haver de fer un plantejament de canvi d’empresa o buscar alternatives alienes a l’empresa Arec com l’extraescolar d’Anglès que funciona molt be.
Activitats que agradarien. Surten com a activitats la robòtica (Lego), circ, dibuix, còmic, ‘grafiti’ o art urbà, extraescolars de les tradicions, biblioteca (fer repàs, fomentar la lectura amb gent jubilada que s’impliqui amb els nens).

6. Altres temes; precs i preguntes.-
Miquel C. Comenta que el servidor d’internet que té l’Ampa es molt bàsic i es mirarà d’ampliar, s’haurà de tenir en compte la protecció de dades i queda pendent fer un mailing perquè arribi la informació de l’Ampa via correu electrònic.
Finalitza la reunió.
Barcelona, 4 de febrer de 2016
signat
Olga Casas Carmen Fernández
presidenta secretària